Question: Welke vragen kun je stellen aan een vriend?

Hoe vraag je iemand mee op date?

Tips voor zowel mannen als vrouwenCheck of je een kans maakt. Vraag niet om een nummer maar om een date. Geef een concrete invulling aan de date. Wacht niet te lang. Wees 100% duidelijk. Leer geen zin uit je hoofd. Niet nadenken maar gewoon doen. Straal zelfvertrouwen uit.More items •8 Oct 2019

Contact us

Find us at the office

Hurtarte- Aminov street no. 34, 93309 The Valley, Anguilla

Give us a ring

Oluwadamilola Gleich
+93 552 509 928
Mon - Fri, 8:00-17:00

Tell us about you